Ο Στόλος

Καλαθοφόρα μηχανήματα επί αυτοκινήτου

Καλαθοφόρα οχήματα 10,3 έως 58 m

Ρυμουλκούμενα καλαθοφόρα 12,0 έως 26 m

 

Βιομηχανικά μηχανήματα

Roll– lift 5,8 έως 9,8 m

Ψαλιδωτές εργοεξέδρες 6,5 έως 22,0 m

Τηλεσκοπικά καλαθοφόρα 8,7 έως 39,0 m

Τηλεσκοπικά αρθρωτά καλαθοφόρα 11,0 έως 18,0 m

Περονοφόρα μηχανήματα

Περονοφόρα 2,5t έως 4,5t

Τηλεσκοπικά περονοφόρα 3t/ 9m έως 4t/ 17m

Εξοπλισμός φροντίδας περιβάλλοντος

Εκχιονιστικά μηχανήματα

Χλοοκοπτικά μηχανήματα

Σάρωθρα

Μηχάνημα συντήρησης γεφυρών

Ανεβατόρι

 

 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΜΑΤΑ
Κατάστημα Αθηνών
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 59
TK-Διεύθυνση: 153 51 Παλλήνη Αττικής
Τηλ.: 210 6 66 40 80
Fax: +30 2 10 6 66 40 81
E-Mail: info@mateco.gr
Υπεύθυνος ενοικιάσεων:
Βρείτε μας στο χάρτη.

Κατάστημα Θεσσαλονίκης
Οδός:Αν. Θράκης 10
TK-Διεύθυνση: 570 09
Καλοχώρι - Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 23 10 75 44 77
Fax: 23 10 75 26 08
E-Mail: info@mateco.gr
Υπεύθυνος ενοικιάσεων:

Βρείτε μας στο χάρτη.